fbpx

Polityka prywatności i cookies, Zasady korzystania ze Strony i Regulamin newslettera

Nazywam się Karolina Wasielewska. Jestem właścicielką strony internetowej https://carlaevents.pl/ oraz Sklepu internetowego dostępnego pod adresami: https://carlaevents.pl/butik/ i https://akademia.carlaevents.pl/sklep.

W związku z tym, że odwiedzasz moją Stronę, przetwarzam Twoje dane osobowe. Przetwarzam Twoje dane osobowe również w sytuacji, gdy wchodzisz na związane z moją działalnością profile na Facebooku i Instagramie: https://www.facebook.com/carlaeventspl/?ref=bookmarks , https://www.instagram.com/carla_events_piekne_sluby/

W tym dokumencie opisuję, w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach Strony, Sklepu i profili w mediach społecznościowych.

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Karolina Wasielewska prowadząca działalność gospodarczą Carla Events o numerze NIP IE 2573589I.

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: carla@carlaevents.pl

 

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Strona internetowa

Kiedy korzystasz ze Strony przekazujesz dane osobowe takie, jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.

Dane te wykorzystuję w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na Stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na Stronie, prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na Stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies wykorzystywane na Stronie.

 

Kontakt e-mailowy

Kiedy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane te wykorzystuję w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

 

Zamówienia

W celu złożenia zamówienia w Sklepie musisz podać dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, NIP).

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane te wykorzystuję w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dokonania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane te wykorzystuję w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Newsletter

Kiedy zapisujesz się do newslettera, przekazujesz mi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystuję w celu przesyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z bazy danych, ale będą nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody,  do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy potwierdzisz, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (klikniesz w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter). Nie płacisz za przesyłane treści cyfrowe w tradycyjnym rozumieniu. W zamian otrzymuję dostęp do Twoich danych osobowych podanych podczas zapisu. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 

Konto

W celu utworzenia konta na Stronie musisz podać dane takie jak nazwa użytkownika i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane będę przetwarzać w celu świadczenia usługi prowadzenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia konta, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Profile na Facebooku i Instagramie

Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach moich profili na Facebooku i Instagramie. Są to dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy albo informacje, które przesyłasz przez czat. Przetwarzam dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, skorzystały z czata, opublikowały swój komentarz, pod postem zamieszczonym na fanpage’u.

Dane te uzyskałam od Meta Platforms Ireland Ltd. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.

Dane te wykorzystuję w celu administrowania i zarządzania profilami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na danym portalu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

Pamiętaj, że zasady korzystania z konkretnego portalu i przetwarzania danych osobowych w ramach tego portalu ustala podmiot zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited w przypadku Facebooka i Instagrama). Koniecznie zapoznaj się z tymi zasadami.

 

Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
b. archiwalnym i statystycznym,
c. badania satysfakcji z oferowanych usług,
d. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzam Twoje dane przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia konkretnego celu oraz:

a. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (3 lub 6 lat),
b. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
c. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
d. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
e. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną.

Po tym okresie dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

KOMU PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne.

Są to w szczególności następujące podmioty:

1. Dostawca hostingu: Wer.pl Tomasz Sikora, Głęboka 75; 32-010 Luborzyca, NIP: 678-190-45-14 REGON: 356312347
2. D&M Accountancy Services, Cork 33/34, Cook Street Cork, T,12 DH02, Ireland
3. Dostawca newslettera: Mailer:Lite Limited, 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Na Stronie znajdują się również odnośniki do moich profili na portalach społecznościowych: https://www.facebook.com/carlaeventspl/?ref=bookmarks ,
https://www.instagram.com/carla_events_piekne_sluby/

Samo wejście na Stronę nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe, dzieje się tak dopiero gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem tych portali.

 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

W związku z tym, że korzystam z usług np. Google oraz Facebook Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

  • https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  • https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. Pamiętaj, że z niektórych praw możesz skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach.

Co do zasady, możesz:

  • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam oraz jak to robię (tzw. prawo dostępu),
  • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
  • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić usunięcia danych),
  • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
  • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora (prawo to przysługuje Ci, jeśli zawarłeś ze mną umowę lub wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych)
  • w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody,
  • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PROFILOWANE?

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

PLIKI COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na Stronie widzisz informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami tej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies to małe pliki zapisujące się na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one prawidłowe wyświetlanie Strony, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przeze mnie statystyk dotyczących wejść na Stronę. Dodatkowo, pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Twoich wizyt na Stronie.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu. Więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.

Pliki cookies dzielą się na cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki masz otwartą Stronę, potem są usuwane. Cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu Strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera.

Pliki cookies można podzielić też na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony, które umożliwiają jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

W związku z tym, że na Stronie wyświetlane są treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, na Stronie są wykorzystywane pliki cookies właścicieli tych portali.

Mogę korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics lub Piksel Meta, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dotyczące tych usług.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Szczegóły dotyczące Piksel Meta są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

Mogę korzystać z narzędzia analitycznego HotJar zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. HotJar pomaga zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie i jak z niej korzystają, dzięki rejestrowaniu ich zachowań poprzez kliknięcia, ruchy myszką, przewijanie strony oraz wpisywanie tekstu na stronie internetowej. Informacje te są anonimowe i nie są używane do identyfikacji konkretnych osób.

HotJar używa ciasteczek (cookies) i innych technologii do zbierania danych na temat zachowania użytkowników oraz ich urządzeń. Zbierane są informacje takie jak adres IP urządzenia (przechowywany w formie anonimowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej.

HotJar przechowuje te informacje w zanonimizowanym profilu użytkownika. Ani HotJar, ani ja nie używam tych informacji do identyfikacji indywidualnych użytkowników ani do dopasowania ich z dodatkowymi danymi o poszczególnym użytkowniku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności HotJar pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

Użytkownicy mogą zrezygnować z tworzenia swojego profilu przez HotJar, a także z zapisywania danych o ich korzystaniu z mojej strony przez HotJar. Można to zrobić, odwiedzając stronę https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Aby korzystać ze Strony musisz posiadać dostęp do internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych.
2. Nie możesz korzystać ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem, a w szczególności, nie możesz:

a. próbować uzyskać dostęp do zasobów nieprzeznaczonych dla Ciebie,
b. publikować komentarzy niezgodnych z prawem, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, rasistowskich, naruszających prawa autorskie itp.,
c. dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Za pośrednictwem Strony świadczę nieodpłatnie następujące usługi:

a. możliwość utworzenia konta,
b. newsletter,
c. formularz kontaktowy.

4. Za każdym razem, kiedy korzystasz z którejkolwiek ze wskazanych powyżej usług, zawieramy umowę dotyczącą świadczenia tej usługi.

5. Mogę wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli będziesz naruszać postanowienia Regulaminu i pomimo dodatkowego wezwanie nie zaprzestaniesz naruszeń.

6. Ja mogę wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usługi w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

7. W celu założenia konta uzupełnij formularz rejestracyjny dostępny na Stronie (pamiętaj, aby podać prawidłowe dane i aktualizować je w przypadku ich zmiany) i zaakceptuj Regulamin. Konto możesz też założyć przy okazji robienia zakupów w Sklepie.

8. W chwili, kiedy potwierdzisz rejestrację, zawrzemy umowę dotyczącą prowadzenia konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony (do momentu usunięcia konta), w języku polskim, zgodnie z postanowieniami polskiego prawa.

9. Możesz mieć tylko jedno konto w Sklepie. Nie możesz korzystać z kont innych osób ani udostępniać swojego konta innym osobom. Musisz zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego konta. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wynikną z niewywiązania się z powyższych obowiązków.

10. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie – wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania kontem (jeżeli jest dostępna) lub kontaktując się ze mną mailowo. W przypadku usunięcia konta, utracisz dostęp do wszelkich treści i materiałów przechowywanych w ramach konta.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

11. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy potwierdzisz, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (klikniesz w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter).

12. Nie płacisz za przesyłane treści cyfrowe w tradycyjnym rozumieniu. W zamian otrzymuję dostęp do Twoich danych osobowych podanych podczas zapisu.

13. Newsletter będę przesyłać na adres e-mail wskazany podczas zapisu.

14. Materiały udostępniane w ramach Newslettera są przeznaczone wyłącznie do Twojego własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z materiałów naruszają prawa autorskie – moje lub innych podmiotów uprawnionych – i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie materiałów.

15. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 

Total: